Iedereen uit de binnenvaart is van harte welkom op de OPEN SCHEEPVAARTDAGEN!

Dé vakbeurs waarbij ongeveer 60 gespecialiseerde bedrijven binnen het domein van de binnenvaart met veel enthousiasme hun diensten en/of producten presenteren. U kunt er terecht voor o.a. meer info over onderhoud, inrichting, technologie, scheepsreparatie, nieuwbouw, de nieuwe regelgeving, opleiding, werkgelegenheid en zoveel meer.

Een unieke gelegenheid om te netwerken en nieuwe contacten te leggen. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

De openingstijden van de beurs zijn:
Vrijdag 17 maart van 14.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 18 maart van 14.00 tot 20.00 uur
Zondag 19 maart van 12.00 tot 18.00 uur

Op vrijdag 17 maart is er een inhoudelijk programma met 4 verschillende sprekers, die ieder een relevant topic zullen bespreken. De presentaties vinden plaats om 15.00 uur, 16.00 uur, 17.00 uur en 18.00 uur.

De namen van de sprekers en de topics zullen wij hier binnenkort vermelden.

Adres: Waagnatie Expo & Events, Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen.
PRESENTATIES OP VRIJDAG 17 MAART:

15:00 uur DE VLAAMSE WATERWEG / Dhr. Chris Danckaerts
Een vlottere vaart via eRIBa! Vanaf 1 juli 2023 is het voor de beroepsvaart verplicht om op de Vlaamse Waterwegen reis-, schipen
laadgegevens elektronisch te melden via meldsoftware aan boord en dat voor aanvang van de reis. Elektronisch melden
draagt bij aan een efficiëntere afhandeling van de administratie en verhoogt de veiligheid van de binnenvaart.

Kom meer te weten over de voordelen van eRIBa tijdens de presentatie op vrijdag 17 maart om 15u en op de infosessies op
zaterdag 18 maart en zondag 19 maart, telkens om 15u op de stand (hal 2, stand 557) van De Vlaamse Waterweg nv.

Op Europees, nationaal en regionaal niveau zijn doelstellingen voor de binnenvaart bepaald die streven naar een zero-emissie
binnenvaart tegen 2050. De binnenvaartsector staat voor de grote uitdaging om een duurzaamheidstransitie te realiseren.
In samenwerking met geëngageerde stakeholders willen we concrete stappen zetten richting meer vergroening van de
binnenvaartsector.

Kom meer te weten tijdens de presentatie op vrijdag 17 maart om 15u Kom op 17, 18 of 19 maart naar de Open
Scheepvaartdagen. Vind De Vlaamse Waterweg nv in hal 2 op stand 557 en ontdek de leuke beursacties van De Vlaamse
Waterweg en KBV.

16:00 uur NC MARINE / Dhr. Rob van Hoorn
nC Corrosie Passivator onderbreekt de verbinding tussen metaal en corrosie, door zelf een verbinding met het metaal aan te
gaan. Deze verbinding treedt dan op als beschermlaag en maakt het metaal immuun voor corrosie invloeden zoals warmte,
vocht, zout en zuurstof. Corrosie passiveren is mogelijk zonder de noodzaak te stralen of schuren en droog oppervlak is niet
vereist. Afhankelijk van de omgevingsinvloeden blijft het metaal 6 tot 25 jaar beschermd tegen corrosie. In deze presentatie
door Rob van Hoorn worden de praktische toepassingen van nC Corrosie Passivator in de maritieme en recente projecten nader
toegelicht.

17:00 uur CMB TECH / Louis Vercauter
De scheepvaart decarboniseren met behulp van H₂ Dual Fuel technologie:
De scheepvaart en andere zware industrieën hebben een stapsgewijze innovatie nodig om succesvol te decarboniseren. CMB.
TECH’s H₂ Dual Fuel Technologie is de eerste stap in het reduceren van emissies en doorbreekt het kip & ei probleem waar we nu
mee te maken hebben.
Samen met o.a. Volvo Penta ontwikkelt CMB.TECH verschillende applicaties die opereren op een mix van waterstof-diesel, of
alleen diesel als back-up, waardoor investeringen in nieuwe schepen en machines in de komende jaren mogelijk is, zonder risico
van te hoge CO2 uitstoot te hebben in 2030.

18:00 uur Liana Engibarjan
Liana Engibarjan laat als binnenvaartkapitein in haar vlogs over de binnenvaart zien dat werken in deze sector niets is om je voor
te schamen. Als winnares van de Media Award 2018 voor Zuid Holland en bekend vlogster vertelt zij over de mogelijkheden
die je zelf hebt voor personal branding en promotie van de zaak waar je voor staat en gaat. Ook geeft zij tips voor inzet van alle
vormen van media in de realisatie van je doelen het bereiken van je doelgroep.